Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Algemene beschrijving

De algemene werkwijze kunt u op deze pagina downloaden. Bent u op zoek naar de werkwijze in uw stadsdeel/gemeente? Kijk dan bij werkwijze gemeente.

Doel
Door de juiste aandacht te geven aan de ondernemer het reduceren van de (vervolg)schade, herstel van het veiligheidsgevoel en het voorkomen van recidive.

Algemene werkwijze
De werkwijze van de verschillende bij de nazorg rond overvallen betrokken partners is vastgelegd in een stroomschema. Dat is een algemene werkwijze. Op de andere pagina kun je per gemeente of stadsdeel zien wat de bijzonderheden zijn.
De afhandeling van een overval is te volgen op deze site.

Eerste fase:

1.    Noodhulp politie
Na de melding van een overval start het nazorgplan. Dit begint met de noodhulp van de politie. Vervolgens starten organisaties als de GG&GD, slachtofferhulp, gemeente, straatmanagers, veiligheidsadviseurs en andere relevante partijen hun nazorgactiviteiten. Deze kunnen zich over enige weken uitstrekken.

2.     Eerste nazorgbezoek door wijkagent
Kort na de overval bezoekt de wijkagent de ondernemer die is overvallen. Deze heeft de belangrijke taak het stokje van de politieorganisatie over te dragen naar de gemeente. De wijkagent gebruikt. De wijkagent begint met het dossier. Dat is tevens een checklist.

3.    Coördinatie nazorg door de gemeente
De Coördinator Veilig Ondernemen van de gemeente/stadsdeel heeft een belangrijke coördinerende rol in het informeren en activeren van diverse partijen binnen en buiten de gemeente of stadsdeel. Zij hebben ook een belangrijke verwijsfunctie bijvoorbeeld naar Slachtofferhulp Nederland. De gemeente/stadsdeel neemt het dossier over.
Een belangrijke rol van de gemeente/stadsdeel is om te stimuleren dat de onderneming in actie komt en gebruik maakt van alle voorzieningen om de schade te reduceren en het veiligheidsgevoel te herstellen.

4.     Aanbieden van de diensten van de Veiligheidsadviseur
De gemeente kan de veiligheidsadviseur vragen bij de ondernemer een gratis scan uit te (laten) voeren en om een veiligheidsadvies te geven. Het bureau Allerto, Siemon Krol, is goed bekend met het nazorgplan 033-4550811.

5.     Brief aan slachtoffers

In samenwerking met Slachtofferhulp Nederland is een slachtofferbrief ontwikkeld. In deze brief kan het slachtoffer nog eens nalezen wat politie, openbaar ministerie, gemeente en Slachtofferhulp Nederland kunnen betekenen. De uitvoerenden van het Nazorgplan kunnen deze brief downloaden om uit te reiken aan het slachtoffer.

Tweede fase: opvolggesprek gemeente

Dit is een halfjaar later. De Coördinator Veilig Ondernemen heeft opnieuw contact met de ondernemer om vast te stellen welke acties zijn ondernomen en of de nazorgactiviteiten toereikend is. Hij gebruikt hierbij weer het dossier en sluit dit daarna.

Informatie en instanties voor ondernemers
Vaak zijn ondernemers onvoldoende bekend met veiligheidsrisico’s en de mogelijkheden die er zijn om maatregelen te treffen. Wijkagenten, winkelstraatmanagers en Coördinatoren Veilig Ondernemen van de gemeente/ het stadsdeel kunnen hen hierop attenderen. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van verschillende documenten en verwijzen naar verschillende instanties.

Subsidie via Schadefonds geweldsmisdrijven
Het ministerie van Veiligheid en Justitie is op 19 mei 2010 gestart met een subsidieregeling, zodat slachtoffers van een overval de kosten van beveiligingsmaatregelen kunnen terugkrijgen. Het gaat om maximaal 1.000 euro per aanvraag en geldt voor bewoners of bedrijven. Doel is te voorkomen dat deze slachtoffers opnieuw betrokken raken bij een overval in hun woning of bedrijf. Kijk voor meer informatie op de website van het schadefonds.

 

Gerelateerde documenten

Login