Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Voorbeeldprojecten RPCAA

Binnen het RPCAA hebben verschillende partners projecten uitgevoerd. In dit onderdeel van de site kunt u de verschillende projecten bekijken.

Algemeen: doe het goed, doe het samen!
Bij het organiseren van een succesvolle activiteit komt veel kijken. Denk aan het opstellen van een programma dat aanspreekt bij de bezoekers. Of de logistieke organisatie zoals inrichting van de ruimte, catering, afspraken met inleiders, inschrijven deelnemers. Zeker niet onbelangrijk is een goede aanpak om ondernemers te attenderen op de activiteit en hen te bewegen tot deelname.

Tips:

 • Speel in op de behoefte van de ondernemers;
 • Benader ondernemers zo veel mogelijk persoonlijk;
 • Laat de uitnodigen ondertekenen door de gezamenlijke organiserende partijen zoals bijvoorbeeld de gemeente, ondernemersvereniging en de politie;
 • Gebruik de bestaande communicatiekanalen van partners;
 • Organiseer een evenement onmiddellijk na sluitingstijd en in de buurt.  Ontvang dan de deelnemers met een broodje o.i.d
 • Vermijd natuurlijk de koopavond;
 • Vanaf medio november zijn de meeste ondernemers te druk met hun zaak en hebben zij geen tijd;
 • Wees creatief. Er is wel eens tijdens een training een veiligheidsquiz gehouden met aardige prijzen. Er was een hoge opkomst. Die prijzen waren overigens door het bedrijfsleven ter beschikking gesteld;
 • Bied een boeiend programma. We hebben een keer een ex-overvaller aan het woord gelaten. Ook toen hadden we een hoge opkomst;
 • Vraag bestuurders of prominente ondernemers om een inleiding te doen. Daar kunnen ondernemers op af komen;
 • Hou het kort en krachtig, praktisch en concreet;
 • Verplaats je in de schoenen van je gehoor: zorg voor een programma dat aansluit bij je gehoor;
 • Besteed veel aandacht aan preventieve maatregelen die eenvoudig zijn en geen geld kosten;
 • Reik onze veiligheidsbrochures uit maar licht ze ook toe. Vergroot de kans dat ze gelezen worden. We hebben drie soorten: winkels, horeca, kantoren en bedrijven. Ze zijn door partners gratis te bestellen bij secretariaat@rpcaa.nl;
 • Verwijs de ondernemers ook naar www.veiligondernemendoejesamen.nl
 • Gebruik de huisstijl van het RPCAA ‘veilig ondernemen doe je samen”. Dit vergroot de herkenbaarheid bij de ondernemer.
 • Tenslotte. Meldt je activiteiten bij het RPCAA via veiligheidsmanager@rpcaa.nl. Dan kan het RPCAA de communicatie ondersteunen.

Nadrukkelijk bevelen we aan om vanaf het prilste begin een activiteit op te pakken met verschillende partners; bijvoorbeeld met gemeente, politie, winkelstraatmanagers en ondernemersverenigingen. Maak samen het plan. Bundel de krachten, laat ieder zijn steentje bijdragen, draag gezamenlijk verantwoordelijkheid en vier ook samen het succes.

De beschrijvingen van de projecten bevatten tips, draaiboeken en aandachtspunten die u kunt gebruiken als u het project binnen uw stadsdeel/gemeente wil uitvoeren.

Kies in de linkernavigatie voor het onderdeel 'projecten RPCAA' om de beschijvingen van de projecten te bekijken.

Login